Carrito

Ilustradas, Sororidade

Eva Casais

Xuntas e fortes

Ilustración 8m 2021

Nesta ilustración represento a unión de duas mulleres por un lazo morado que simboliza o feito de ser muller. Ámbalas duas están collidas dunha man e cada unha cae para atrás, pero ningunha pode caer ao chan porque a outra a está a sostela. Polo que as duas mulleres forman unha soa persoa, unha peza que xamáis poderá caer, unha unión que está presente en todas nós, que somos irmás, e mulleres.
Unha aperta

Eva Casais

Juntas y fuertes

Ilustración 8m 2021

En esta ilustración represento la unión de dos mujeres por un lazo morado que simboliza el hecho de ser mujer. La dos están cogidas de una mano  y cada una cae hacia atrás, pero ninguna puode caer al suelo porque la outra la está sosteniendo. Por lo que las dos mujeres forman una sola persona, una pieza que jamáis podrá caer, una unión que está presente en todas nosotras, que somos hermanas, mujeres. Somos sororas.

×